Podpora pojištění PGRLF

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond otevírá od počátku roku další kolo podpory zemědělského pojištění. V jeho rámci mohou chovatelé prasat žádat o úhradu části komerčního pojistného. Žádosti se budou podávat až do 31. října. Podstatné však je, že chovatelé musí podat žádost po uzavření pojistky, ale ještě před úhradou pojistného.

Progam je otevřen pro všechny zemědělské podnikatele zařazené mezi malé a střední podniky a podpora bude stanovena u chovu hospodářských zvířat v rozmezí 25-50%. Novinkou v letošním roce je, že jsou žádosti podávány elektronicky, prostřednictvím https://zadost.pgrlf....

Přesnou výši podpory určí Fond až po ukončení sběru žádostí. V loňském roce to byla u hospodářských zvířat stanovena podpora na úrovni 50%.

Zdroj: PGRLF