Mor mohou přenášet i mouchy

V Keni, odkud se africký mor rozšířil téměř do celého světa, jsou mezihostitelem nezbytným pro šíření viru klíšťata. Po tom, co se mor rozšířil do Evropy a Asie, se hlavním vektorem stala divoká prasata a lidé. Role hmyzu se zdá být jen zanedbatelná. Některé informace z Pobaltí však ukazují, že by to nemusela být pravda. Hlavní posuny viru bezesporu způsobují divočáci a lidé, ale v případě průniku viru do farem s vysokým stupněm biosecutiry se zdají být mouchy horkými kandidáty.

Celá řada větších farem v Pobaltí, která měla biosecurity na vynikající úrovni, se nakazila v průběhu léta, tedy v době letové sezóny much. Velmi často se potom našly kadávery nakažených divočáků blízko za hranicemi farmy. Výzkumy dánských vědců ukazují, že je možné, aby byl virus přenesen tím, že si mouchy sednou na uhynulé nakažené zvíře a potom přeletí do stáje, kde je náhodou spolknuta zdravým prasetem.

Jak se však takovému nebezpečí bránit? Nejúčinnější ochranou je prohledávání okolí farmy, aby se zde nenacházela uhynulá zvířata. Přehlednost terénu tomu může velmi napomoci a je proto doporučováno odstranit veškeré náletové keře uvnitř areálu a pokud možno i v jeho bezprostředním okolí. Někteří odborníci dokonce radí odstranění všech dřevin včetně stromů.

Zdroj: PigProgress.net