Změna už i ve Španělsku

Španělsko je v současné Evropě známé jako země, která neustále zvyšovala stavy a zhoršovala situaci na vnitrounijním trhu. Nyní ale krize dopadla i na španělské chovatele. Podle předběžných výsledků se zdá, že v roce 2022 se poprvé za posledních deset let sníží objem vyrobeného vepřového masa.

Ještě v roce 2013 vyprodukovalo Španělsko 3,4 milonu tun vepřového ročně. Od té doby se ale začala výroba rozšiřovat a každý rok se zvyšovala o několik procent. Vrcholem tohoto vývoje byl, jak se zdá rok 2021, kdy se ve Španělsku vyrobilo 5,2 mil tun. To je ve srovnání s rokem 2013 nárůst o více než 50%.

Za rok 2022 sice nejsou k dispozici všechna data, ale zdá se, že se roční produkce vepřového sníží. Pokles bude jen v řádu necelých dvou procent a produkce tak bude stále vyšší, než v roce 2020 (5,1 mil. tun JUT). Přesto se jedná o významný moment, který bude ovlivňovat rovnováhu na trhu v EU.

Zdroj: Eurostat