Za vším hledej Čínu

Podle odhadů se v roce 2023 zvýší celosvětová produkce vepřového masa a zároveň se zmenší objem masa, které projde mezinárodním obchodem. Vysvětlením tohoto na první pohled nelogického vývoje je zvyšování produkce masa v Číně a zároveň snižování jejího dovozu. Federální ministerstvo zemdělství USA předpokládá, že produkce Číny vzroste o 2%. Potřeba dovozu proto poměrně výrazně klesne a dosáhne "jen" 1,7 mil. tun za rok. Přitom loňský dovoz byl o 100 tisíc tun vyšší.

Zvyšování produkce je ale očekáváno ve všech významných produkčních oblastech s výjimkou Evropy. V USA se očekává zvýšení produkce o necelé jedno procento, v Brazílii o 1,6% a v Mexiku dokonce o 4,6%. Hlavním poraženým bude bezesporu Evropa, kde odhad produkce ukazuje na pokles o přibližně půl procenta. To znamená snížení produkce o 135 tisíc tun. Projekce však zároveň ukazuje další pokles exportu ve výši 137 tisíc tun.

Pokud se odhady USDA naplní, zůstane situace evropských chovatelů prasat stále velmi napjatá a trh se neuvolní.

Zdroj: USDA