Podpora vakcinací se blíží

V tomto týdnu jednalo předsednictvo Svazu o celkové situaci v sektoru, podporách pro chovatele prasat a dalším vývoji AMP. Jednání se účastnili i zástupci MZe a SZIF.

Po tom, co se Svaz chovatelů prasat aktivně podílel na vytvoření systému pro podporu vakcinací, bude nyní, po dokončení všech legislativních prací, další prioritou to, aby byli chovatelé s celým systémem seznámeni. Svaz proto uspořádá k tomuto tématu na přelomu února a března semináře.

Podle informací SZIF jsou oba dotační tituly, které byly na konci roku administrovány, prakticky vyplaceny. U dotačního titulu 8.F.d. bylo podáno 222 žádostí o dotaci. Z toho u 219 již bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace a ve 106 případech už byly prostředky vyplaceny. V případě dotačního titulu 20.C. bylo vydáno 204 rozhodnutí ze 205 podaných žádostí.

Dalším úkolem Svazu v dotační oblasti bude převod programu na ozdravování chovů na sazby podobně, jak se to již podařilo u podpor repopulací. Chovatelům i kontrolním orgánům by to ušetřilo obrovskou část administrativní zátěže.

Svaz chovatelů prasat