Došlo už i na zpracovatele

V Německu už dlouhodobě klesá spotřeba vepřového masa. Po tom, co se k tomu přidal ještě kolaps exportu po zavlečení AMP do Německa, nevyhnutelně následoval prudký propad stavů prasat a s tím související pokles počtu porážek. Ten se nyní projevuje i ve struktuře jatek a zpracujících podniků.

Velmi výraznou známkou změn je přístup Danish Crown, která v Německu vlastní jedna jatka a tři masozpracující závody. Nyní bylo oznámeno, že závod v Boizenburgu východně od Hamburgu, bude zrušen. Větší část jeho činnosti převezmou jatka v Essenu vlastněná rovněž Danish Crown. Podle vyjádření vedení společnosti je třeba reagovat na požadavky trhu pružněji a proto se Danish Crown v Německu odkloní od velkovýrobní struktury směrem k pružnějšímu uspořádání.

Jatka v Essenu mají prozatím pozici jistou, protože poskytují poměrně hodně poražených prasat i zpracovatelským podnikům přímo v Dánsku.

Zdroj: Swineweb.com