Produkce vepřového klesá v celé EU

Český statistický úřad zveřejnil informace o porážkách v roce 2022. Podle nich došlo v porovnání s rokem 2021 ke čtyřprocentnímu poklesu. Celková produkce vepřového masa dosáhla necelýc 209 tisíc tun, zatímco o rok dříve to bylo 217 tisíc tun. Mnohem markantnější pokles je potom patrný při delší časové řadě. O deset let dříve bylo produkováno 240 tisíc tun. To je o 13% více.

K trendu, který u nás panuje už dlouhou dobu, se nyní přidávají další evropské země. Eurostat sice zatím zveřejnil informace jen o devíti zemích EU, ale u všech je udáván pokles výroby. Z oněch devíti jsou potom dvě země velmi podstatné pro celoevropský trh. Jsou jimi Belgie a Francie a v obou je snížení výroby poměrně zásadní. Ve Francii, která vyrábí přes dva miliony tun, je pokles 2,5 procenta a v Belgii, která produkuje přibližně milion tun ročně, se výroba propadla dokonce 10%. Jen v těchto dvou zemích tak klesla produkce vepřového masa o 159 tisíc tun.

S velkým napětím jsou očekávány údaje i z ostatních významných zemí.

Zdroj: ČSÚ a Eurostat