Ministerstvo plánuje první kolo PRV už v létě

Investice jsou bezesporu oblastí, která výrazným způsobem přispívá ke konkurenceschopnosti. U těch zemědělských nebylo poměrně dlouho jasné, jestli budou v nové SZP podporovány nebo ne. Nyní informovalo MZe o tom, že první kolo investičních podpor plánuje už letos v červenci.

Tak jako v předchozích kolech bude maximální výše podpory 40% s tím, že mladí zemědělci a ekozemědělci mají tuto částku navýšenou o dalších 10%. Maximální částka dotace činí 30 mil. Kč. Ministerstvo avizovalo, že investice musí být zaměřeny na precizní zemědělství, snižování dopadu na životní prostředí a ochranu zvířat.

Rozpočet celého dotačního titulu je 10 miliard korun a vedle polních robotů, systémů řízení postřikovačů, rozmetadel nebo secích strojů by měly být určeny pro adaptaci na nová pravidla ustájení u prasat a drůbeže.

Co v letošním roce naopak spuštěno nebude jsou ekoplatby. Ty měly sloužit jako motivační nástroj pro co největší rozšíření postupů šetrných k přírodě. Podle MZe však tato motivace není v současné době nutná, protože ke změnám tímto směrem dochází samovolně.

Zdroj: MZ