Dovozy dál rostly

Vepřové maso je už tradičně z pohledu zahraničního obchodu nejhorší zemědělskou komoditou. V loňském roce se situace dokonce ještě zhoršila spolu s tím, jaké panovalo napětí na evropském trhu. Dovoz vepřového masa se zvýšil na 286 tisíc tun (+1%). Import v roce 2022 tak opět posunul rekordní hodnotu dovozů. Současně s tím se velmi mírně snížil vývoz a to znamená schodek bilance ve výši 251 tisíc tun masa. Už dávno tak dovozy překonaly tuzemskou výrobu, která byla loni necelých 209 tisíc tun jatečné hmotnosti.

Mění se i struktura obchodu se živými zvířaty. V průběhu celého roku 2022 byl obchod s nimi mnohem nižší, než v předchozích letech. Zatímco dlouhodobě se dařilo vyvážet jatečná prasata i selata v mnohem větší míře, než kolik jich bylo dováženo. V loňském roce se ale tento stav začal pomalu měnit. Vývoz živých zvířat (včetně selat) postupně klesá a dovoz naopak roste. Bilance je stále ještě kladná, ale trend je pro české chovatele nepříznivý.


Zdroj: ČSÚ