Dánové zvyšují tlak na krácení ocásků

Přes to, že se už delší dobu zvyšuje tlak na krácení ocásků, je stále běžnou chovatelskou praxí v celé Evropě. Více než 90% selat má zkrácený ocásek. Chovatelé se tak brání problémům s jejich okusováním. Existuje celá řada doporučení jak frekvenci okusování snížit. Protože jde ale o multifaktoriální problém, až dosud nikdo nenašel systém, jak okusování zcela zabránit.

Až dosud se snahy o prosazování zákazu omezovaly na návody a doporučení chovatelům. Nyní veterinární správa zahájila kampaň, v jejímž rámci bude prosazovat dodržování platné legislativy. Už od roku 2019 je totiž rutinní krácení ocásků zakázáno. Pokračovat v něm smí jen chovatel, který doloží, že i přes veškerá opatření dochází dál k okusování.

Právě na to se nyní hodlají veterináři v Dánsku zaměřit. Chovatelé, kteří budou dál krátit ocásky, budou muset zpracovat "akční plán" a postupně zlepšovat všechny kritické faktory, které ke kanibalismu přispívají. Výsledkem by mělo být postupné ukončení krácení ocásků.

Zdroj: Nationalhogfarmer.com

https://www.national...