Končí retenční období pro dotace na welfare

Dotačnímu programu na podporu dobrých životních podmínek zvířat (DŽPZ) z evropských prostředků bude na konci února končit retenční období. To je období, v němž jsou počítány stavy pro určení výše dotace. Pro chovatele prasat to s sebou nese hned dvě povinnosti. Zatímco standardně je hlášení do centrální evidence podáváno do 20. dne po skončení měsíce, stavy za únor musí být nahlášeny již do 10. března. V opačném případě se chovatel vystavuje nebezpečí sankcí.

Druhou povinností, která se ke konci retenčního období váže, je úprava stavů na skutečnou hodnotu. Především u podpory odloženého připouštění prasniček žádají chovatelé v žádosti o dotaci stavy a většinou je pro jistotu mírně nadsadí. Nyní je nutné podat změnovou žádost a upravit stavy podle skutečnosti. V případě, že to žadatel neudělá, dojde k takzvané "předeklaraci" a SZIF mu podle pravidel sníží, nebo dokonce zamítne celou žádost.

SCHP