Němci ruší zónu u Míšně

Šíření moru je naprosto předvídatelné. Jasně to dokazuje skutečnost, že se v Německu, v jedné ze zón, zřejmě podařilo mor vymýtit. V mnoha dalších dochází neustále k dalším pozitivním nálezům. V oblasti okolo Míšně byl poslední záchyt AMP loni v květnu. Proto budou zrušena opatření, která byla v oblasti dosud uplatňována. Ploty, kterými byla oblast obehnána, však zůstanou dál na místě.

Podobný vývoj bohužel nemůžeme očekávat v ČR. V uzavřené oblasti II byl objeven další pozitivní kadáver. Celkový počet nakažených zvířat, které se podařilo objevit, tak dosáhl pěti kusů. Vzhledem k tomu, že bylo zvíře nalezeno uvnitř infikované zóny, nemění Státní veterinární správa platná mimořádná veterinární opatření. Nález potvrzuje, že se nákaza v populaci volně žijících prasat ve Frýdlantském výběžku nadále vyskytuje. SVS proto apeluje zejména na myslivce a chovatele prasat domácích, aby dodržovali platná MVO a zásady biologické bezpečnosti.Zdroj: SVS, WAHIS