Zámoří se bojí moru

Spojené státy americké jsou ukryty za největší biosecurity bariérou světa - Atlantickým oceánem. Ani to ale neznamená v době rychlého a snadného cestování lidí i výrobků žádnou jistotu. Už rok totiž klepe na dveře virus afrického moru prasat, který se objevil na Hispaniole, ostrově skládajícím se správně z Dominikánské republiky a Haiti. Jen několik desítek kilometrů dělí tento ostrov od Portorika, které je už územím USA.

Protože v Dominikánské republice se nedaří ani v nejmenším zvládnout šíření viru AMP, vydalo americké federální ministerstvo zemědělství (USDA) rozhodnutí o tom, že je zakázán veškerý přesun živých prasat a zárodečných buněk z Protorika a Panenských ostrovů na území pevninské USA. Zároveň probíhá na území obou ostrovů odběr vzorků a monitorování, zda nákaza nepřekročila moře.

Zdroj: Nationalhogfarmer.com