Krmiv bude dostatek

Největší část nákladů na chov prasat tvoří krmiva. Proto je logické, že s růstem jejich ceny vystřelili vzhůru i náklady na chov prasat. Jaká je však další budoucnost? Odhadovat vývoj ceny je velmi ošidné. Roli hraje spousta faktorů, které nemají se zemědělstvím nic společného. Pokud ale vezmeme jako základní východisko prostou rovnováhu nabídky a poptávky, měli bychom se dočkat racionálnějších cen krmiv. V pěstitelském roce 2022/2023 se totiž očekává, že celková produkce pšenice znovu poroste (796 mil. tun). Děje se tak bez přestání už čtyři roky a rok 22/23 bude zřejmě opět rekordní. Zároveň s výrobou roste také spotřeba (789 mil. tun). Důležité ale je, že je stále nižší než výroba a světové zásoby pšenice by se tak měly zvýšit o 2,5%. V žádném případě tedy nehrozí nedostatek a podobně je na tom i ječmen.

Samostatnou kapitolou je v krmení prasat nejdražší komponenta - sojový šrot. Zatímco v předchozích letech byla spotřeba soji vyšší než její produkce, letos by se měla situace obrátit. Díky rychlému růstu výroby v Jižní Americe (+20% Brazílie; +16% Argentína) by měl být kompenzován pokles produkce v USA i výrazně vyšší očekávaná spotřeba v Číně. I soja by tak měla být mírně přebytková a to by se mělo odrazit na její ceně.

Zdroj: International Grain Council