Zemědělské emise v hledáčku

Evropský parlament minulý týden schválil několik norem, které se týkají takzvané agendy Fit for 55. Jejím hlavním cílem je zásadní snižování emisí ze všech odvětví výroby. Jedna z norem, která byla schválena míří na silniční dopravu, vytápění budov, zemědělství, malé průmyslové provozy a nakládání s odpady. Úroveň požadovaného snížení se liší podle výkonnosti ekonomiky země, Na jedné straně jsou tak Bulhaři s plánovaným snížením 10%, na straně druhé Německo a skandinávské státy s cílem 50%. Pro Česko byl stanoven cíl snížení emisí do roku 2030 o 26%.

Ke splnění tohoto obecného cíle bude přijímána celá řada legislativních opatření. V zemědělství je tím hlavním oblast IPPC. Již několik let probíhají jednání o změně stávajících pravidel. Momentálně se IPPC vztahuje jen na velké podniky s chovem monogastrů (nad 750 prasnic a nebo 2000 kusů výkrmu). Podle návrhů by se ale tato hranice měla výrazně snížit a zahrnout i chov skotu. Jako protiváhu komise navrhuje snížení administrativní náročnosti. S podobnými sliby však již mají zemědělci bohaté zkušenosti a skoro každé "zjednodušení" vedlo ke zvýšení administrativní náročnosti.

Zdroj: Evropský parlament