Nestihli jste seminář? Nevadí.

Svaz chovatelů prasat organizoval dvě kola semináře k novému dotačnímu programu podpora vakcinací. Semináře navštívilo více než 160 účastníků, kteří získali komplexní informace o fungování této podpory. Pro ty, kdo se semináře nemohli zůčastnit, ale i pro ty, kdo by si rádi získané informace osvěžili jsou k dispozici prezentace jednotlivých přednášejících. Ke stažení jsou na webové stránce http://www.schpcm.cz....

Jedinou prezentací, která ke stažení není, je příspěvek SZIF o způsobu administrace. Důvodem je to, že se administrační systém stále dokončuje a případné rozdíly oproti prezentaci by mohli žadatele mást. SZIF však vydá příručku pro žadatele, která vše přehledně shrne. O jejím vydání Vás budeme samozřejmě informovat.

V době konání seminářů ještě nebylo zveřejněno definitivní znění nařízení vlády (přestože již bylo schválené). K oficiálnímu zveřejnění došlo na konci minulého týdne a jeho plné znění můžete ho najít na https://www.zakonypr....

Svaz chovatelů prasat