Struktura zemědělství v Unii se mění

Eurostat zveřejnil informace o struktuře zemědělských podniků v EU. Vyplývá z nich, že počet hospodářství velmi výrazně klesá. V porovnání s rokem 2005 zmizelo 37% zemědělských podniků. V reálných číslech to znamená úbytek 5,3 milionu podniků. Je však třeba si uvědomit, že nejde o pokles stavů nebo obhospodařovaných hektarů, ale koncentraci výroby, kdy stejný, nebo mnohdy větší objem produkce, zajišťuje výrazně menší počet podniků.

Pokles nebyl ve všech segmentech stejný. Největší snížení počtu podniků postihlo podniky s kombinovanou produkcí živočišné i rostlinné výroby (-2,6 mil.). O 1,6 milionu podniků méně se věnuje specializované živočišné produkci a nejmenší úbytek (-0,9 mil.) byl zaznamenán u specializovaných rostlinářů.

Ve výsledku to tedy znamená, že více než polovina (58%) podniků věnujících se zemědělství se koncentruje na čistě rostlinnou produkci. Dvacetdva procent se věnuje specializované živočišné produkci a jen zbylých 20% pokračuje v kombinované produkci. Pokud jde o chov prasat, tomu se věnují jen 2% všech zemědělských podniků. V případě České republiky se chovu prasat podle Eurostatu věnuje dokonce jen 0,6% podniků.

Zdroj: Eurostat