Chov hospodářských zvířat zmírňuje klimatické změny

Také Vám nejde na rozum, jak může být chov zvířat tak škodlivý pro světové klima, když jde o přirozený přírodní proces? Nejste sami. Nová studie týmu italských výzkumníků, kteří přepočítali emise ze sektoru živočišné výroby pomocí nového způsobu GWP* říká, že je to právě naopak. Chov hospodářských zvířat klima naopak chrání. Nový způsob výpočtu byl vytvořen skupinou fyziků oxfordské univerzity a byl zveřejněn v prestižním periodiku Nature. Zatímco dřívější výpočty neřešily rychlost degradace skleníkových plynů v atmosféře a jednoduše braly jeden skleníkový plyn jako druhý, nová metodika GWP* zohledňuje rozdíl v rychlosti degradace skleníkových plynů. A jde o obrovský rozdíl. Zatímco metan je po 50 letech zcela odbourán, oxid uhličitý zůstává v atmosféře déle než tisíc let.

Pokud jsou tyto rozdíly vzaty v úvahu, úplně se mění pozice zemědělství jako jednoho z významných producentů skleníkových plynů. Zdá se dokonce, že by chov hospodářských zvířat mohl mít na klima pozitivní vliv.

Oxid uhličitý, který se uvolní do ovzduší při spalování fosilních paliv se opět do fosilní podoby vrátí až za miliony let. V případě zemědělské výroby je ale cyklus „uzavřen“ již v řádu maximálně několika let. Růst rostlin, řas nebo bakterií, znamená absorpci části emitovaného CO2. To je důvod, proč, ačkoli jsou zemědělské a živočišné systémy zdrojem skleníkových plynů, při komplexnějším pohledu je výsledek úplně jiný. V některých případech dokonce zemědělské systémy absorbují víc uhlíku, než vyprodukují a pomáhají tak snižovat uhlíkovou stopu jiných odvětví.

Práce anglických fyziků na této zpřesněné metodice by měla vést ke změně směřování debaty o udržitelnosti systému chovu hospodářských zvířat.

Zdroj: ČSCHMS