Změna v dotacích na ozdravování

Většina z Vás si pamatuje, že bylo v loňském roce nutno rozpočítávat náklady na ozdravování mezi jednotlivými halami. Obzvlášť u ošetření krmiv to bylo velmi problematické. V letošním roce tato povinnost odpadá. Nese to však s sebou jednu nepříjemnost - žadatel, který zároveň žádá o podporu na turnusový provoz poroden (DŽPZ), nemůže v rámci 8.F.d. uplatňovat náklady na DDD v kategorii prasnic.

Důvodem je kolize těchto dvou programů, protože v kalkulaci, na jejímž základě byla stanovována sazba na turnusový provoz, byla zahrnuta také dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Je tak možno volit ze dvou zel: buď bude vše rozpočítáváno na jednotlivé haly a potom bude schopen SZIF určit náklady jen na turnusový provoz poroden a ty budou z 8.F.d. vyloučeny, nebo nebude třeba rozpočet nákladů dělat a potom bude vyloučena DDD v celé kategorii prasnic.

Po jednání se SZIF byla pro letošní rok zvolena administrativně jednodušší možnost. Zároveň se dál pracuje na převodu programu 8.F.d. na sazbu. Pokud se vše podaří zvládnout, pak by již příští rok mohl být program mnohem jednodušší a nebude třeba řešit kolizi s DŽPZ, protože s tím bylo kalkulováno už při výpočtu sazby.

SCHP