Vítězí v Europarlamentu rozum?

Evropa už dlouho pracuje na změnách v integrovaném povolení k provozu (IPPC). Jedním ze stěžejních bodů připravované úpravy je výrazné rozšíření okruhu chovů, na které by se IPPC vztahovalo. Zatímco dnes je integrované povolení povinné pro podniky s více než 750 prasnic a nebo 2000 kusů výkrmových prasat na jednom místě, bylo plánováno snížení prahu až na 150 VDJ.

Plán ale nyní dostává trhlinu. Zemědělský výbor Evropského parlamentu hlasoval o návrhu a jednoznačně odmítl, aby byly zemědělské farmy házeny do jednoho pytle s průmyslovými výrobami, jako je energetika, chemický průmysl nebo těžba uhlí.

Naopak doporučil, aby byl chov skotu i nadále z IPPC vyloučen a aby byly zachovány současné prahové hodnoty. Navíc ještě ve svém návrhu zjednodušuje systém registrace a zmírňuje povinnnosti pro chovy do IPPC zapojené.

Zdroj: Copa/Cogeca