Výroba masa klesá, ale spotřeba roste

Podle výsledků šetření ČSÚ už od počátku roku 2022 neustále klesá výroba masa. První čtvrtletí letošního roku trend jen potvrdilo. Pokud jde o vepřové, bylo za první tři měsíce letošního roku vyrobeno množství lehce převyšující 50 tisíc tun. To je téměř o 5 procent méně než za stejné období loňského roku.

Výsledek je součinem dvou hlavních faktorů: klesajícího počtu porážek a snižující se porážkové hmotnosti. Počet poražených prasat se propadl o 3,2%. To představuje úbytek 17,5 tisíce prasat. Zároveň se snížila porážková váha ze 119,7 kg na počátku loňského roku na 118,4 kg. V tomto případě jde spíš jen o návrat k normálu, protože porážková váha se okolo hodnoty 118 kilogramů pohybuje dlouhodobě a počátek loňského roku byl spíš jen anomálií. Poptávka po jatečných prasatech v té době byla extrémně nízká a neobvykle vysoká porážková váha to jen dokumentuje.

Při tom všem se ale prostor pro vepřové maso na našem trhu překvapivě zvětšuje. V roce 2021 se spotřeba vepřového masa zvýšila na 44,6 kg/osobu a rok. To znamená o 1,2 kilogramu více, než o rok dříve a dokonce více než 4 kilogramový nárůst v porovnání s rokem 2013.

Zdroj: ČSÚ