Pomůže JES se zrychlením staveb?

Senát dnes schválil návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES). Od 1. ledna 2024 by se díky němu mělo stavebníkům zjednodušit a zrychlí „papírování“. Namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby se vše slučuje do jediného potvrzení - a to včetně případného stanoviska EIA. Dosavadní administrativní zátěž stavebníků převezme do svých rukou stavební úřad, který sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich stanoviska v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku.

Do určité míry je racionalizován přístup ekologických spolků, u nichž jsou přesně definovány záměry, ke kterým se mohou vyjadřovat (kácení volně rostoucích stromů, ochrana chráněných živočichů a rostlin). V případě, že záměr podléhá EIA, je úřadem, který bude zajišťovat JES krajský úřad a úloha občanských spolků zůstává nezměněna.

Zdroj: MŽP