Poslední šance pro zapomnětlivé

V pondělí 15. května byl poslední termín pro řádné podání jednotné žádosti. Chovatele prasat z ní zřejmě nejvíce zajímaly dva programy: dobré životní podmínky zvířat a podpora vakcinací. Podle předběžných informací je počet podaných žádostí v obou těchto programech těsně pod úrovní 150. V loňském roce bylo na dobré životní podmínky podáno 169 žádostí. Došlo tedy k mírnému snížení počtu žadatelů, ale vzhledem k vývoji v sektoru je to poměrně očekávaný vývoj.

Pro ty, kdo z nějakého důvodu nepodali Jednotnou žádost, však ještě není vše ztraceno. SZIF bude přijímat opožděná podání až do 9. června s tím, že postupně poroste penále za zpoždění. Penále je stanoveno na 1% za každý den prodlení. Pokud tedy opozdilci podají žádost rychle bude penále poměrně malé.

Zdroj: SZIF