Na valné hromadě se bude volit nové vedení Svazu

V úterý 13. června se bude v konferenčním centru Státního veterinárního ústavu Jihlava konat valná hromada Svazu chovatelů prasat. Vedle tradičních informací o činnosti v uplynulém roce a plánech do budoucnosti budou tentokrát členové volit nové vedení Svazu. Končí mandát jak členů předsednictva, tak i revizní komise.

Členům Svazu byly zaslány pozvánky včetně navržené kandidátky. Každý člen však má možnost doplnit kandidátku a navrhnout dalšího kandidáta. Návrh je možné zaslat buď písemně na adresu SCHP nebo přednést přímo na místě. Kandidátem může být kdokoli ze členů Svazu.

Začátek jednání valné hromady je naplánován na 9:30 hodin. Vzhledem k poslednímu vývoji v oblasti afrického moru prasat proběhne po skončení oficiálního jednání ještě přednáška zástupce slovenské SVS o zkušenostech s ochranou chovů proti zavlečení viru s doporučeními k biosecurity chovů.

SCHP