MŽP podporuje bioplynové stanice

Ministerstvo životního prostředí spustilo 1. září příjem žádostí na podporu výstavby bioplynových stanic a kompostáren s vazbou na půdu. Celková alokace programu je 1 miliarda korun. Vedle vlastního budování bioplynových stanic a kompostáren cílí výzva také na techniku použitelnou pro aplikaci kompostu případně digestátu a fugátu na zemědělskou půdu. Žádosti se podávají od 1. září až do 1. května 2024. Program je realizován v rámci Národního programu Životní prostředí a veškeré informace je možné najít na webu MŽP http://www.schpcm.cz....

Ministerstvo tak reaguje na schválení směrnice, podle níž by Česko mělo do konce desetiletí vyrábět kolem 700 milionů metrů krychlových biometanu ročně. Dnes je to přitom jen kolem 1,2 milionu metrů krychlových biometanu. Z celkových 550 bioplynových stanic jsou totiž jen čtyři vybaveny technologií pro čištění bioplynu na biometan. Do konce roku by měly vzniknout další tři bioplynky vybavené touto technologií. To však ani zdaleka nestačí a podobných instalací bude muset vzniknout mnohem více. Pokud by byl dosažen cíl 700 mil. krychlových metrů, mohlo by to nahradit až 20 % potřebného fosilního plynu.

Zdroj: MŽP