Výplaty dotací se blíží

V úterý 7. listopadu proběhla komoditní rada pro vepřové maso. Vedle informací o klesající výrobě u nás i v celé EU přineslo velmi důležité informace k výplatám dotací. Podpory lepších životních podmínek prasat by měly být vypláceny v nezkrácené formě a u podpory ozdravování mohou chovatelé očekávat přibližně 80 % z plné částky. Pro příští rok je navrhována celková výše národních podpor na 2,5 mld. korun. Dá se tedy očekávat, že podpory budou mírně nižší než v letošním roce. Výrazněji krácen by mohl být nákazový fond, v jehož rámci jsou vypláceny dotace 8.F.d.

Zástupce SZIF informoval, že národní dotační programy budou administrovány v souladu s harmonogramem (https://www.szif.cz/...). Pro dotační titul 8.F.d. to znamená předpokládané vydávání rozhodnutí od 8. prosince a pro dotační titul 20.C. jen o čtyři dni později. Snahou SZIF bude ukončit administraci všech žádostí, u nichž nebude třeba žádné další akce, před Vánocemi. Doporučujeme samozřejmě, aby se v rámci zrychlení výplaty žadatelé vzdávali práva na odvolání. Formulář pro to najdou na portálu farmáře mezi novými podáními v části "Ostatní podání".

Zdroj: Komoditní rada pro vepřové maso