I když o moru není slyšet, je tu stále

Podle nedostatku zpráv by se mohlo zdát, že u nás africký mor prasat sám od sebe zmizel. Bohužel to tak není. Těsně před Vánocemi oznámila SVS nález dalšího uhynulého divočáka s protilátkami v krvi. Byl nalezen v katastru obce Kunratice u Frýdlantu. Protože je to uvnitř vymezeného pásma, nedochází k žádné jeho úpravě.

Mor se u nás znovu objevil 2. prosince loňského roku a do dneška byl diagnostikován u 56 zvířat. Z toho 46 jich bylo nalezeno uhynulých a 10 bylo uloveno. Je ale patrné velmi pomalé šíření viru, protože se od poloviny srpna jedná teprve o třetí nález.

I přes malý počet nálezů ale dál platí mimořádná veterinární opatření. Pro chovatele asi nejzásadnější je omezení přesunů. Ty jsou možné, pokud je chov pod kontrolou a ohlásí přesun předem Státní veterinární správě prostřednictvím webového formuláře, a to nejméně 48 hodin před přesunem. Tuto povinnost má chovatel v uzavřených pásmech, ke kterému se prasata přemísťují.

Zdroj: SVS