Zemědělci budou protestovat

Čeští zemědělci se zapojí do mezinárodního protestu u hraničních přechodů 22. února 2024, k čemuž je vyzvala Agrární komora České republiky. Hlavním důvodem je upozornit na problémy spojené s komplikovanou zemědělskou politikou Evropské unie, které mají společné všichni farmáři ze střední a východní Evropy.

Protestní akce budou vypadat tak, že farmáři vyjedou s traktory a další zemědělskou technikou k hraničním přechodům, kde se potkají s kolegy z ostatních zemí. Začnou v deset hodin a budou trvat necelé dvě hodiny. Protesty budou probíhat v jednotlivých okresech v režii zemědělců sdružených do krajských, regionálních či okresních komor s tím, kde bude podle situace určeno jedno až dvě místa u hranic. Mohou se uskutečnit také v centrech měst, ale také například cyklickou jízdou na kruhových objezdech, významnějších komunikacích či jiných důležitých lokalitách v rámci oblasti, kde není státní hranice.

Cílem protestů je především upozornit na aktuální situaci Evropskou komisi, která ztratila kontakt s každodenní realitou zemědělců. Hlavními prioritami jsou řešení pokřiveného evropského trhu a nízkých výkupních cen v důsledku přebytků zemědělských komodit, které jsou dováženy za nízké ceny ze třetích zemí a při jejichž produkci nemusí být dodržovány přísné evropské standardy. Dále je nezbytné se zaměřit na přehnané environmentální ambice formulované například v Zelené dohodě pro Evropu, které je třeba nastavit racionálně a udržitelně tak, aby je zemědělci při svém hospodaření byli schopni dodržovat. V neposlední řadě je problémem také přebujelá byrokracie a vysoká administrativní náročnost.

Svaz chovatelů prasat vyzývá své členy, aby svoje kroky koordinovali s okresními agrárními komorami v místě.

SCHP