Pozor na konec retenčního období

U dotací vyplácených z rozpočtu EU skončilo retenční období. Týká se to podpory dobrých životních podmínek zvířat a vakcinace. Ze strany chovatelů je potřeba provést hned několik akcí.

Termín pro zaslání dat do ústřední evidence je v případě února zkrácen. Zatímco běžně se stavy odesílají nejpozději 20. dne následujícího měsíce, v případě února je to už do 10. března. Druhou povinností, která souvisí s hlášením stavů, je úprava deklarace zvířat nahlášených v DŽPZ. Obzvlášť se to týká odloženého připouštění prasniček. Jejich počet je potřeba upravit na skutečný počet připuštěných prasniček. Obvykle jsou totiž jejich stavy v jednotné žádosti nadsazeny a v případě, že nedojde k opravě, hrozila by žadateli sankce.

Poslední, a novou, povinností je vypracování konečného hlášení o provedených vakcinacích. Formulář tohoto hlášení najdete na Portálu farmáře v sekci Jednotná žádost. Již při jeho vygenerování bude doplněn o známé údaje zadávané v Jednotné žádosti. Formulář musí být potvrzen veterinárním lékařem a musí v něm být uvedeny počty skutečně provedených vakcinací. V případě prasnic je možné každé zvíře započítat jen jednou i v případě, že bylo v průběhu retenčního období vakcinováno víckrát. V běžných případech by tak počet vakcinací měl přibližně odpovídat počtu prasnic ve stádě. Hlášení musí být podáno do 20. března. Při pozdějším zaslání hrozí krácení nebo zamítnutí dotace.

SCHP