Pozor, retenční období skončilo !

Retenční období pro dotace na vakcinaci a dobré životní podmínky zvířat skončilo. Je proto potřeba udělat hned několik věcí:
* odeslat hlášení do ústřední evidence o stavech nejpozději 10.3.
* podat změnové hlášení k DŽPZ o skutečném počtu prasniček s odloženým připuštěním
* odeslat konečné hlášení o provedených vakcinacích.

To poslední je podle nařízení vlády č. 45/2024 Sb. třeba podat nejpozději 20. března a musí obsahovat celkový počet způsobilých zvířat podle jednotlivých kategorií, seznam patogenů, proti kterým byla zvířata v jednotlivých kategoriích vakcinována a potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře o správnosti údajů(včetně jeho podpisu).

V konečném hlášení žadatel hlásí prasnici, u které byla prováděna vakcinace během retenčního období proti stejnému patogenu před každým porodem, pouze jednou. Ve výsledku to tedy znamená, že počet způsobilých prasnic bude v případě prasnic velmi podobný, jako průměrný stav prasnic.

Formulář je možné podat výhradně přes Portál farmáře SZIF. Na Portálu farmáře SZIF je pro podání tohoto formuláře vytvořena nová dlaždice v sekci Jednotná žádost s názvem Hlášení o provedené kompletní vakcinaci. Detailní postup pro podání tohoto formuláře je vyvěšen na internetových stránkách SZIF.

Zdroj: MZe