Mor se posunul

Od loňského května byla sice nalezena celá řada divočáků pozitivních na AMP. Protože ale byla všechna uvnitř již existující uzavřené zóny II, nedošlo z hlediska regionalizace k žádné změně. To bohužel už neplatí. Nyní byl v katastru obce Horní Vítkov uloven divočák pozitivní na AMP. Znamená to, že se v nejbližší době rozšíří uzavřená oblast II (tedy oblast s výskytem AMP) i uzavřená oblast I, která je jakýmsi nárazníkovým pásmem.

Nová regionalizace sice není zatím vyhlášena, ale už teď je jisté, že se nově ve druhé zóně objeví i komerční chovy. Pro ně bude platit, že pokud budou pod kontrolou Státní veterinární správy, mohou odesílat zvířata na schválená jatka. Těch je už dnes více než 20 a jejich seznam můžete najít na https://www.svscr.cz... a zařazení dalších záleží jen na jejich vlastním zájmu.

Přehledná pravidla pro chovy zařazené do některé ze zón najdete v materiálech SVS https://www.svscr.cz....

Zdroj: SVS