Podpora biometanu by měla růst

Na jižní Moravě byla otevřena jedna z nemnoha bioplynových stanic přizpůsobených pro produkci biometanu. Ten je vtláčen do sítě GasNET. Při té příležitosti ministr životního prostředí Petr Hladík řekl, že: "Naší snahou je podporovat vznik dalších BM stanic. V Modernizačním fondu chystáme otevření speciálních výzev právě na podporu výroby zelených plynů."

V ČR má biometan potenciál nahradit 10 až 15 procent spotřeby fosilního plynu. Pro zemědělce navíc může znamenat diverzifikaci příjmů. Ačkoli klasických bioplynových stanic je u nás poměrně hodně, je jejich přestavba na produkci biometanu investičně velmi náročná. Zatímco bioplyn obsahuje běžně zhruba 55 procent metanu, 40 procent oxidu uhličitého a zbytek tvoří další látky, biometan využitelný pro plynárenskou soustavu musí obsahovat minimálně 95 procent metanu.

Na rok 2024 Státní fond životního prostředí ČR, který Modernizační fond administruje, plánuje vyhlásit výzvy za zhruba 45 miliard korun. V letech 2025 a 2026 předpokládáme každoročně vyhlášení výzev s alokací nejméně 30 miliard a celková alokace prostředků určených k přidělení dotace se po roce 2024 bude pohybovat okolo 50 miliard ročně.

Zdroj: MŽP