Předsednictvo SCHP slyšelo dobré i špatné zprávy

Jednání předsednictva Svazu chovatelů prasat se v minulém týdnu, tak jako obvykle, zabývalo nejaktuálnějšími otázkami. Ze strany hostů z Ministerstva zemědělství a SZIF slyšelo dobré i špatné zprávy. Mezi ty dobré určitě patří to, že výplaty záloh na dotační titul 8.F.d. jsou v plném proudu a prostředky z dotačních titulů na zlepšování dobrých životních podmínek zvířat (DŽPZ) a podporu vakcinací mohou chovatelé očekávat ve druhé polovině dubna. Pozitivní určitě je i to, že při avizovaném doplnění rozpočtu národních dotací o 550 mil. Kč, které avizoval ministr, by měly být dostatečné prostředky na výplatu dotací na welfare (20.C.).

V oblasti dotačního titulu 20.C. přišly ale i špatné zprávy. Ačkoli se MZe i Svaz snažily postoj komise zvrátit, neprošly renotifikací dva podprogramy tohoto dotačního titulu. Konkrétně se to týká podpory na permanentní dohled na porodnách a lepšího osvětlení. Od příštího roku se tak tyto programy v zásadách pro dotace neobjeví. Tyto dva programy přitom tvoří přibližně třetinu objemu prostředků vyplácených na 20.C. Svaz se bude snažit hledat cesty jak tento výpadek eliminovat.

Jednání se intenzivně věnovalo také připomínkám k pravidlům příštího kola Programu rozvoje venkova, které bude vyhlášeno na podzim.

Zdroj: Předsednictvo SCHP