Jutový pytel pomáhá se stresem, ale ne s přežíváním

Trendem doby je zajišťovat zvířatům co nejpřirozenější prostředí. V případě prasnic to, mimo jiné, znamená zajistit materiál pro stavbu hnízda. Sláma je ale problematická kvůli ucpávání kejdových kanálů. Pokusy se proto již před delší dobou soustředily na jutové pytle, které ji mohou nahradit. Bylo předpokládáno, že stavba hnízda, jako součást přirozeného mateřského chování, by mohla napomoci ke zkrácení porodu a tím i k nižšímu počtu mrtvě narozených selat. Ukázalo se však, že tomu tak není. Délka porodu i počet mrtvě narozených selat byl stejný u prasnic s jutovými pásy i bez nich.

Hlavním efektem toho, když má prasnice i selata přístup k jutovým pásům, byla úroveň stresu a to především u selat. Podle měření obsahu kortisolu ve slinách byla selata pod menším stresem než jejich vrstevníci, kteří k jutě přístup neměli. Odráží se to i na jejich chování. Mají méně snahy hrát si s částmi kotce či bojovat s ostatními selaty.

Rozdíly v užitkovosti jsou ale jen velmi malé. Vůbec žádný vliv nemá přístup k jutovým pásům na ztráty selat. Pokud jde o hmotnost při odstavu, pak na tom byla mírně lépe selata z obohaceného prostředí, ale rozdíl nebyl nijak velký.

Zdroj: Pig333.com