Nejnižší produkce vepřového za posledních 10 let

V celé Evropské unii docházelo v letech 2022 a 2023 ke snižování stavů prasat i produkce vepřového masa. V roce 2023 se výroba snížila o 7 % a o rok dříve jen o jedno procento méně. To ve výsledku znamená, že produkce celé EU klesla na úroveň 20,6 mil. tun vepřového, což je nejnižší hodnota za celé poslední desetiletí.

Právě tahle skutečnost stojí za velmi vysokými cenami jatečných prasat. Stav prasat na začátku roku (133,6 mil. kusů) je nejnižší počet od roku 2001. Mírně se zvyšující stavy prasnic ukazují, že propad již s největší pravděpodobností skončil a ani výroba vepřového masa by se v roce 2024 neměla dál snižovat.Na druhou stranu ani k žádnému razantnímu růstu s největší pravděpodobností nedojde. Veškerá opatření v oblasti welfare a ochrany životního prostředí, která se momentálně připravují, budou fungovat jako brzda opětovného rychlého růstu.

Zdroj: PigWorld