PGRLF otevře 18. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby. Z programu je možné financovat investiční majetek, především zemědělskou techniku. Podmínkou pro přidělení úvěru je, aby podnik v uplynulých 24 měsících neuzavřel smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu.

Úvěr lze poskytnout ve výši 100 000 Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky. Zároveň PGRLF poskytuje snížení jistiny úvěru. Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je částka 400 000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Samotnou žádost lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře na stránkách fondu https://zadost.pgrlf.... Žádost bude možné podat až po otevření kola 6. května 2024 v 9.00 hodin. Limit počtu přijatých žádostí pro toto kolo je stanoven na 250.

Veškeré detaily i návod pro přípravu a podání žádosti najdete na stránkách PGRLF.

Zdroj: PGRLF