Chov prasat čeká rozumný růst

Velmi rychlý pokles stavů prasat v celé EU je, jak se zdá, minulostí. Vysoké ceny spolu s návratem nákladů k rozumnějším cenám znamenají, že se chovatelé dostali do kladných ekonomických výsledků, zastavili snižování stavů a momentálně přemýšlí co dál.

Podle čtvrtletní zprávy, kterou vydává Rabobank, zůstává vepřové maso, i přes zdražení, stále jedním z ekonomicky nejvýhodnějších zdrojů bílkovin. Vysoké ceny proto sice mírně snižují poptávku, ale není to tak zásadní, aby to způsobilo přebytek nabídky. Trh se v tohle okamžiku zdá být velmi dobře vybalancovaný.

V roce 2024 se sice očekává mírné zvýšení stavů, ale podle Rabobank by mělo být "rozumné", takže nemělo ohrozit ceny jatečných prasat. Je však třeba brát v úvahu i další faktory. Dál roste efektivita chovatelů i produktivita zvířat a produkce tak jistě poroste. Naopak očekávání legislativních změn a další tlak na zvyšování welfare bude ochlazovat náladu chovatelů.

Zdroj: Rabobank