Valná hromada Svazu chovatelů prasat

Vážení členové SCHP, dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Svazu chovatelů prasat, která se bude konat 11.6.2024 v konferenčním centru Státního veterinárního ústavu Jihlava. Začátek jednání je stanoven na 9:30.

Valná hromada bude mimo jiné projednávat úpravu volebního a jednacího řádu a drobné úpravy stanov. Kromě toho vystoupí hosté z MZe, ÚZEI a SVS s aktuálními informacemi o oblasti dotací i afrického moru prasat.

Všichni členové SCHP jsou srdečně zváni.

SCHP