Dotace na ozdravování se změní

Dlouhodobá snaha Svazu chovatelů prasat o změnu dotačního titulu 8.F.d. se konečně setkala s úspěchem. Upravený program prošel notifikací a v Zásadách pro dotace se objeví v novém znění.

Pro chovatele jsou nejdůležitější dvě změny. Nebude třeba dokládat jednotlivé faktury a celá administrace bude tak mnohem jednodušší. Výpočet celkové výše dotace se bude provádět jen na základě vyhlášené sazby a počtu zvířat podle ústřední evidence. Daňové doklady nahradí potvrzení KSV, že je ozdravování podle ozdravovacího plánu skutečně prováděno.

Na druhé straně se bude muset chovatel přihlásit k celému komplexu ozdravování tak, jak je popsán v Zásadách. Nebude tedy možné provádět například jen vakcinaci a ošetřování krmiva a ostatní části vynechat.

S detailními informacemi vystoupí na valné hromadě Svazu chovatelů prasat zástupci MZe a SZIF. Všichni členové Svazu jsou srdečně zváni.

SCHP