Bezvětří na evropském trhu pokračuje

Evropský trh dál zůstává v naprostém klidu. Nejdůležitější ukazatel - německá cena - zůstala beze změny a dál tak platí 2,20 € za kilogram JUT za tepla. Stejně se chovají i všechny burzy. Cena napříč celou EU se prakticky nemění.

Po krátkém poklesu ceny selat v Nizozemí a Dánsku se situace stabilizovala. Ceny selat zůstávají v Německu na 85 € za pětadvacetikilové sele a v Dánsku 97,20 € za třicetikilový kus. V Nizozemí došlo ještě k drobnému zlevnění na 77 € za kus.

Na českém trhu se letošní cena po delší době oddělila od té loňské. Zatímco na začátku června 2023 jatečná prasata zdražila, letos zůstává cena beze změn. Dál platí vyhlášená cena 54 Kč a od toho se odvíjející výsledný průměr ve třídách SEU na úrovni 53,83 Kč za kilogram JUT.

Referenční ceny jatečných prasat v EU ukazují, že Česko opustilo oblast nejnižších cen a již delší dobu se drží velmi blízko průměru EU. Je to s největší pravděpodobností spojeno s nižší nabídkou jatečných prasat v Evropě. Dovoz za extrémně nízké ceny je tak zřejmě obtížnější, než v době velkého přebytku.

Pro příští týden ceny znovu zůstávají beze změn.

-JS-