Nová velká oběť moru

Východní Německo hlásí nový případ AMP v chovu domácích prasat. V tomto případě se jedná o chov s více než 3500 prasat na výkrm, který je lokalizován v Meklenbursku - Pomořansku poměrně blízko hranice s Polskem. Přesto se jedná o oblasti, kde nebyly v poslední době registrovány žádné případy AMP u divočáků. Poslední nález se datuje prakticky před rokem přímo na hranicích s Polskem, tedy přibližně 40 kilometrů daleko.

Německé úřady okamžitě zahájily potřebné kroky. Byla stanovena pásma okolo výskytu a probíhá šetření, jakým způsobem byl virus do chovu zavlečen. Je však velmi málo pravděpodobné, že bude nalezena cesta vniknutí. Pro všechny chovatele by to mělo být varováním, že i přes to, že se zdá být situace v okolí farmy klidná, je třeba stále udržovat biosecurity na nejvyšší možné úrovni.

Zdroj: PigWorld, SVS ČR