Trh je stále uložen k letnímu spánku

Německá vyhlášená cena už po třinácté v řadě zůstala beze změny a udala tak tón obchodování v celé Evropě. Prakticky nikde se ceny jatečných prasat neměnily. V případě Itálie, Polska a Španělska, kde k pohybu došlo, to byly jen velmi kosmetické změny. Letošní rok je tak z pohledu průběhu ceny naprosto neobvyklý. Blížíme se k pololetí a za celou dobu, s výjimkou několika málo týdnů v březnu, nedochází prakticky k žádnému pohybu.

Trh se selaty tak strnulý není. Zatímco ceny selat na německé Nord-West burze dál drží beze změn, v Dánsku i Holandsku selata opět zlevňují. V Nizozemí klesla cena selat o hmotnosti 25 kilogramů o 50 centů na 76,50 €. V Dánsku bylo zlevnění třicetikilových selat ještě markantnější. Nová cena je 95,20 € (-2€).

Náš trh samozřejmě respektuje vývoj (respektive jeho absenci) trhu v Německu. Cena se proto nijak významně nemění. Určitou roli pro nás hraje směnný kurz. Koruna se po oslabení až na úroveň 25,46 Kč/€ opět vrátila ke zpevňování. Na začátku června se dostala na 24,76 Kč za euro. I to je však stále o korunu horší směnný kurz, než jaký panoval v červnu 2023 (23,57 Kč/€). Pro chovatele prasat to proto stále znamená, že dovozy nejsou tak výhodné, jak byly v minulých letech. Je to patrné i ze statistiky zahraničního obchodu. Dovoz vepřového masa, ač je stále obrovský, v minulém roce poklesl.

Příští týden zřejmě nic nového do cen jatečných prasat nepřinese. Všechna jatka nechávají ceny beze změn. Plošně tedy dál platí 54 Kč/kg JUT.

-JS-