Při snižování emisí žadatelé uspěli

Na jaře vypsalo MZe třetí kolo investičního programu rozvoje venkova ze Strategického plánu. Kolo bylo zaměřeno na snižování emisí NH3 a skleníkových plynů ze zemědělství a precizní zemědělství. Jde o novinku, která byla v této podobě vypsána poprvé a možná proto byla poptávka ze strany žadatelů nižší. V záměru určenému pro živočišnou výrobu bylo podáno jen 101 žádostí v celkovém objemu blížícím se 1 miliardě korun. Všechny byly doporučeny k realizaci.

O dalších 300 mil. Kč Kč žádalo 45 subjektů v záměru určeném pro sklady digestátu, fugátu a akumulaci bioplynu. V tomto záměru byla úspěšnost nižší a uspělo jen 21 žadatelů.

Žadatelé teď musí nejpozději do 8. října 2024 do 18:00 hodin podat na regionální odbor SZIF
všechny povinné i nepovinné přílohy. MZe plánuje, že by se obdobná výzva měla opakovat i na jaře roku 2025.

Zdroj: SZIF