Boj o odlov se opět rozhořel

Vláda schválila návrh novely zákona o myslivosti. Pro chovatele prasat je v něm podstatné především to, že by se jeho prostřednictvím mělo řešit přemnožení spárkaté zvěře. To je v souvislosti se šířením afrického moru prasat velmi vážný problém, který může mít obrovské ekonomické dopady. Novela předpokládá, že podle stavů zvěře bude předepsána minimální úroveň lovu. Pokud ji sdružení nedosáhne, může dostat pokutu.

Proti novele se však okamžitě objevila silná opozice. Českomoravská myslivecká jednota se okamžitě vyjádřila tak, že "udělá cokoli legálního", aby zabránila schválení novely. Znovu se tak rozhořívá boj, který už několikrát myslivci vyhráli. Argumentují především administrativní náročností.

Podobná diskuse se vedla již v roce 2017 při výskytu AMP na Zlínsku. Od té doby však nedošlo k žádné pozitivní změně: stav divokých prasat (a především bachyň) neklesá, černá zvěř je stále výrazně přemnožená, africký mor prasat se dál šíří a diskuse se vedou.

Zdroj: MZe, ČMMJ