Německo pod tlakem moru

Výskyt moru v chovu v německém Meklenbursku-Předním Pomořansku bude mít dalekosáhlé dopady. Kromě likvidace celého pozitivního chovu bylo stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, ve kterém se nachází další chovy s celkem 3500 prasaty. Na tyto chovy tvrdě dopadnou omezení přesunu zvířat.

Nejdůležitějším důsledkem ale rozhodně je skutečnost, že jatka společnosti Tönnies ve Weissenfelsu ztratila licenci pro vývoz do Koreje. Těsně před tím, než byla nákaza v chovu nahlášena, byla totiž ve Weissenfelsu poražena dodávka 160 prasat z tohoto chovu. Bezprostředně po tom oznámila společnost Tönnies dočasné přerušení provozu. Paradoxem je, že jatka dostala licenci k vývozu do Koreje teprve před několika měsíci, po dlouhém vyjednávání právě kvůli výskytu AMP v Německu.

Druhým vážným problémem je dlouhý skok moru. Ve spolkové zemi Hesensko, nedaleko Mohuče, byl uloven divočák s neobvyklým chováním, u kterého rozbory potvrdily nákazu virem AMP. Je to několik set kilometrů daleko od nejbližšího výskytu moru.

Konec jara a začátek léta je tradičně dobou, kdy se zvyšuje nebezpečí šíření moru. Příklad Německa ukazuje velké nebezpečí šíření a proto doporučujeme všem chovatelům, aby věnovali zvýšenou pozornost všem ochranným opatřením. Ve spolupráci s SVS připravil Svaz doporučená opatření, která by mohla v maximální možné míře snížit škody při zahrnutí chovu do některého z uzavřených pásem. Doporučení najdete na http://www.schpcm.cz....

SCHP