Evropa se mírně zotavuje

Roky 2021 a 2022 zanechaly na sektoru chovu prasat v celé EU hluboké šrámy. Výsledky prvního čtvrtletí letošního roku ukazuje, že se chovatelé v EU zotavují. Ve významných produkčních zemích (Španělsko a Dánsko), které jsou hlavními vývozci masa z EU, pokračuje pokles produkce (-7 tis. tun a -21,5 tis. tun). Tento pokles je ale více než vyrovnán růstem v Polsku (+31 tis. tun) a Německu (+10,4 tis. tun). Celková produkce EU za první tři měsíce roku byla ve výsledku v podstatě stejná jako v roce 2023 (5,42 mil. tun, +0,3 %).

Nepříznivější je ale situace v exportu. Ten se ve srovnání s loňským rokem snížil o 6 %. Většina ztrát jde na konto Číny, ale k ní se bohužel se snížením dovozů přidalo i Japonsko. Oba trhy jsou v podstatě opačnými póly poptávky. Do Číny se vyváží části, které v EU nacházejí jen obtížně odbyt (nožičky, ouška, hlavy a vnitřnosti). Japonsko je naproti tomu známé jako velmi náročný trh s poptávkou po nejkvalitnějších (a nejdražších) druzích masa.

Celkově se stav na trhu s EU změnil jen velmi málo a odpovídá to i vývoji ceny.

Zdroj: AHDB