České cechovní normy čeká velká změna

Svaz chovatelů prasat se dlouhodobě snaží o to, aby výrobky prodávané pod značkou Česká cechovní norma (ČCN) obsahovaly vepřové maso pocházející z tuzemských chovů. Až dosud tomu tak nebylo a ČCN byla "jen" známkou kvality potravinářského zpracování. To se ale od počátku příštího roku změní. Česká cechovní norma by měla v sektoru vepřového masa pokrývat celou vertikálu od výroby krmných směsí, přes chov selat, výkrm prasat až po zpracování finálního výrobku.

Momentálně je do Českých cechovních norem zapojena přibližně polovina domácí produkce a právě nedostatek suroviny pro výrobu označenou logem České cechovní normy je největších stížností zpracovatelů. Přitom zapojení do ČCN je pro chovatele velmi jednoduché a prakticky bez nákladů. Pro zařazení do ČCN je třeba aby byl chov zapojen do zlepšování welfare prasat a odebíral krmiva od podniků, které jsou také zapojeny do Českých cechovních norem v oblasti krmiv.

Detailní informace k zapojení do Českých cechovních norem najdete na stránkách Svazu (http://www.schpcm.cz...).

SCHP