Zákaz oxidů zinku přitáhl posluchače

Ve středu 27. ledna se odehrál další webinář organizovaný Svazem chovatelů prasat ve spolupráci se společností Elanco. Jeho hlavním tématem se stal chov prasat po zákazu užívání oxidu zinečnatého. Přednášku mezinárodně uznávaného poradce Enrica Marca ze španělska sledovalo on-line téměř 70 posluchačů.

Ačkoli se může zdát, že do zákazu užívání ZnO je stále dost času (červen 2022), jde o téma nanejvýš aktuální. K tomu, aby chov zvládl přechod selat na krmnou dávku bez zinku, je třeba většinou celá řada změn a úprav od managementu, přes krmení až po hygienu. Právě praktické rady a postupy, které by měly při přechodu na bezzinková krmiva pomoci, byly jádrem hlavní přednášky.

Jak se zdá, tak se i u chovatelů prasat webináře zabydlely mezi běžnými způsoby, jak získávat nejnovější informace. Pozitivní reakce nás velmi těší a Svaz se proto bude dál snažit přinášet Vám touto cestou nové, zajímavé a důležité informace.

Záznam celého webináře najdete na webových stránkách Svazu chovatelů prasat http://schpcm.cz/sva....