Semináře a konference SCHP

Svaz chovatelů prasat organizuje od začátku roku 2021 sérii webinářů. Video z prvních dvou můžete shlédnout níže na této stránce.


Video z konference Chov prasat bez zinku 27.1.2021

Ve spolupráci se společností Elanco uspořádal Svaz další webinář, který se týkal tématu, které stále nabývá na důležitosti. Je to zákaz používání oxidu zinečnatého. Hlavním přednášejícím bude španělsý specialista Enric Marco, který působí jako poradce mnoha velkých společností. Velmi praktickým způsobem shrnuje praktické postupy, které pomohou chovatelům vyrovnat se se zákazem užívání vysokých hladin zinku.


Video z konference Dotace v chovu prasat 12.1.2021

V průběhu webináře zazněla od zástupců MZe a SZIF celá řada velmi důležitých informací, které pomohou s přípravou žádosti o dotaci a s vedením veškeré agendy, kterou je nutno doložit při prokazování nároku na dotaci. Doporučujeme jeho shlédnutí všem, kdo budou žádat o dotace z dotačního titulu 8.F.d.