Dotace v chovu prasat v roce 2021

Svaz chovatelů prasat zorganizoval na začátku roku 2021 webinář, který měl chovatelům odpovědět, jakým způsobem žádat o dotace ze staronového dotačního programu 8.F.d. V jeho průběhu zazněla od zástupců MZe a SZIF celá řada velmi důležitých informací, které pomohou s přípravou žádosti o dotaci a s vedením veškeré agendy, kterou je nutno doložit při prokazování nároku na dotaci.

Další webinář, který je připravován se týká tématu, které stále nabývá na důležitosti. Je to zákaz používání oxidu zinečnatého. Svaz chovatelů prasat proto ve spolupráci se společností Elanco připravil webinář na téma "Chov prasat bez zinku". Hlavním přednášejícím bude španělsý specialista Enric Marco, který působí jako poradce mnoha velkých společností. Velmi praktickým způsobem shrne praktické postupy, které pomohou chovatelům vyrovnat se se zákazem užívání vysokých hladin zinku.

Webinář se bude konat 27. ledna od 14:00 a jeho předpokládaná délka je 60 minut. Pro účast na semináři je nutné se registrovat na této stránce.

Video z konference