Ekonomika v chovu prasat

Většina informací o ekonomice je určená pouze členům Svazu a je přístupná pouze po přihlášení. Pokud jste členem a nemáte přihlašovací údaje, obraťte se na SCHP.
Vstup do členské sekce ...


Cena se u nás dostává znovu pod tlak  (Týden 10)
Vyhlášená cena jatečných prasat v Německu se opět nezměnila, a i pro příští týden tak platí základ 1,40 €/kg JUT za tepla. Zajímavé však bude sledovat další vývoj. V Belgii a Španělsku se totiž cena zvýšila o 2 centy, a to by mohlo znamenat další pozitivní impuls pro celý evropský trh. Zvýšení cen ve Španělsku není touto dobou žádné překvapení. Dochází k němu se železnou pravidelností s blížícím se létem a davy turistů. Na rozdíl od ostatních evropských zemí Španělsko nemá dostatek jatečných prasat a porážkové váhy klesají. To je pravý opak toho, k čemu dochází ve většině ostatních zemí. Přinejmenším na německém trhu nabídka prasat bez problémů pokrývá poptávku a podle tlaku dovozů na náš trh se zdá, že podobně je tomu i v dalších zemích.
Číst dál ...

Cena se znovu ustálila  (Týden 9)
Po posunu na 1,40 €/kg JUT za tepla se cena jatečných prasat v Německu stabilizovala a i pro příští týden zůstává nezměněna. Důvodem změny je objem porážek. Zatímco v prvních šesti týdnech byla nabídka jatečných prasat výrazně nižší, poslední dva týdny jsou srovnatelné s počátkem roku 2018. Napříč Evropou není možné určit jednoznačný trend - velká část zemí se připojila k Německu a cenu nemění (Holandsko, Belgie), část jich dokonce cenu snižuje (Itálie, Francie). Naopak ve Španělsku a Polsku cena stoupá.
Číst dál ...

Evropský trh se mění  (Týden 8)
Poměry na evropském trhu s jatečnými prasaty se zřejmě mění. Zatímco dříve byla německá vyhlášená cena leadrem trhu a kam se hnula, tam ji ostatní následovaly,tak zdá se, že letos je tomu naopak. Již poslední zvýšení ceny na 1,40 €/kg přede dvěma týdny předcházel vzestup cen v některých jiných zemích a Německo je pouze následovalo a nyní se situace zřejmě opakuje. Německá cena stojí, ale ceny v okolních zemích poměrně významně rostou. Belgie, Nizozemí, Španělsko či Polsko (tedy všechny země s významnou produkcí jatečných prasat) hlásí zvyšování cen mezi 2 a 3 centy.
Číst dál ...

Vzestup ceny je potvrzen  (Týden 8)
Posun z minulého týdne byl potvrzen. Vyhlášená cena jatečných prasat v Německu zůstala na úrovni 1,40 €/kg, na kterou v minulém týdnu vystoupila. Velmi důležité je, že pozitivní vývoj potvrdily i další země - cena vzrostla v Dánsku, Belgii, Polsku a Španělsku.
Číst dál ...

Tlak na cenu roste  (Týden 5)
Ačkoli se vyhlášená cena jatečných prasat v Německu opět nezměnila, ve východní části republiky se objevují snahy o její snížení s odkazem na levné dovozy. Otázkou zůstává, odkud ty levné dovozy přicházejí. Ve všech významnějších zemích produkujících prasata se totiž ceny (po vzoru Německa) drží. Jediný pokles v zemi, odkud se k nám dováží prasata, byl v Polsku. Současná kauza okolo hovězího masa však dobře ukazuje na problémy, které mohou dovozy způsobit. Nejedná se o první potravinový skandál tohoto druhu.
Číst dál ...

Načti další zprávy